Skolskjuts- vad gäller?

Då det i vissa fall upplevts otydligt både från föräldrar och från de som transporterar eleverna hur lagar och regler som reglerar skolskjuts skall tillämpas vill kommunen tydliggöra detta.

Skolskjuts för elever i grundskolan

Reglerna nedan gäller för alla barn och elever i:

  • förskoleklass
  • grundskola, årskurs 1 till 9
  • särskola

Då det i vissa fall upplevts otydligt både från föräldrar och från de som transporterar eleverna hur lagar och regler som reglerar skolskjuts skall tillämpas vill kommunen tydliggöra detta. Texten fram till rubriken Skolväg nedan har därför tillkommit.

Skolbil

Skolskjuts med bil förekommer i de fall det ej är möjligt med buss. Bil hämtar eleven vid infart eller vid en annan lämplig plats i anslutning till hemmet och lämnar vid skolan. Eleven skall finnas på anvisad plats vid den tid som angivits för hämtning. Plats där elev hämtas före skolan och lämnas efter skolan kan inte ändras tillfälligt. Skolbil är till endast för de som uppfyller kraven för skolskjuts, kompisar eller anhöriga får inte åka med i bilen.

Tider

De tider som meddelas för skolskjuts är avgångstider både för buss och bil. Tiderna för bil kan vara fasta i likhet med tiderna för buss.

Ändring av tider, avbokning m.m.

Tiderna för hämtning och lämning med bil utgår från respektive skolas hämta- och lämna tider och är fasta. Tider kan inte ändras för t.ex. egen sjukdom, tandläkarbesök eller liknande. Då är det förälder som ansvarar för transporten.
Ändringar av tider beroende av t.ex. fasta schemaändringar och ändring av bostadsadress meddelas minst sju dagar i förväg.  Se även under Skolskjuts vid placering i familjedaghem eller fritidshem nedan.

Alla kontakter gällande skolbil skall göras via skolskjutshandläggaren för elevens skolområde.

Länk till skolskjutshandläggare

Det är endast när det gäller avbokning av skolbil vid sjukdom eller av annan orsak samt eftersökning av bil som vårdnadshavare sköter kontakten. Detta görs på följande telefonnummer:

Grundskola: Vid avbokning & eftersökning av bil kontakta, Taxi Kurir
090-18 18 18, öppet dygnet runt.

Särskola: Umeå taxi 090-77 00 00, öppet dygnet runt.

Länk till Umeå Kommuns hemsida gällande skolskjuts

Se de olika skolskjutsslingorna inom Umeåkommun